[TK17] Stemmen met kiezerspas / bij volmacht

GEMEENTE BERG EN DAL – De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan. Op 15 maart 2017 mogen de kiesgerechtigde Nederlanders naar de stembus.

Hieronder informatie over het stemmen met een kiezerspas en stemmen bij volmacht.

Verkiezingen maart 2017: stemmen met een kiezerspas

Wilt u komende Tweede Kamerverkiezingen in een willekeurig stembureau buiten onze gemeente stemmen? Dan kan dat met een kiezerspas. U kunt een kiezerspas aanvragen bij de gemeente. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Wilt u de kiezerspas schriftelijk aanvragen?
Als u uw kiezerspas schriftelijk wilt aanvragen, dan moet u een aanvraagformulier invullen. U kunt dit formulier aanvragen bij de gemeente. U moet het formulier samen met uw stempas (als u die al heeft ontvangen) voor 10 maart naar de gemeente sturen. U krijgt geen stempas als u al toestemming heeft om bij volmacht of per brief te stemmen.

Wilt u de kiezerspas mondeling aanvragen?
U kunt de kiezerspas ook mondeling aanvragen. U kunt dit doen op het gemeentehuis in Groesbeek. Neem uw stempas mee en meldt u uiterlijk dinsdag 14 maart om 12.00 uur op het gemeentehuis. U krijgt geen stempas als u al toestemming heeft om bij volmacht of per brief te stemmen.

Waar moet u rekening mee houden?
• U kunt de kiezerspas alleen aanvragen bij de gemeente Berg en Dal als u op 30 januari 2017 bij de gemeente Berg en Dal staat geregistreerd als kiezer.
• Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
• Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.


Verkiezingen maart 2017: stemmen bij volmacht

Wilt u dat iemand anders voor u gaat stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen? Dan kan dat door te stemmen bij volmacht. U kunt dit op twee manieren regelen. U kunt schriftelijk een volmachtsbewijs aanvragen bij de gemeente. Of u kunt iemand machtigen door uw stempas of kiezerspas over te dragen.

Wilt u schriftelijk een volmachtsbewijs aanvragen?
Als u het volmachtsbewijs schriftelijk wilt aanvragen, dan moet u een aanvraagformulier invullen. U kunt dit formulier aanvragen bij de gemeente. U moet dit formulier voor 10 maart naar de gemeente sturen.

• U kunt geen volmachtsbewijs aanvragen als u al een kiezerspas heeft ontvangen of als u al toestemming heeft om per brief te stemmen.
• De persoon die heeft aangegeven dat hij voor u wilt stemmen moet op 30 januari 2017 bij de gemeente geregistreerd staan als kiezer.
• Als u eenmaal iemand heeft gemachtigd om voor u te stemmen, dan kunt u die volmacht niet meer intrekken of zelf gaan stemmen.

Wilt iemand machtigen door uw stempas of kiezerspas over te dragen?
U kunt een andere kiezer die in de gemeente Berg en Dal geregistreerd is als kiezer machtigen om voor u te stemmen. U moet dan de kaart die voorkomt op de stempas of kiezerspas tekenen. De kiezer die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) moet de kaart ook ondertekenen. Op deze manier wordt uw stempas of kiezerspas een volmachtbewijs.

• U moet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs aan uw gemachtigde meegeven.
• Uw gemachtigde moet de kopie van uw identiteitsbewijs laten zien aan de voorzitter van het stembureau.
• U kunt de stempas of kiezerspas die is omgezet in een volmachtsbewijs overdragen tot en met de dag van de stemming.
• U kunt het volmacht dat u heeft verleend door de overdracht van de stempas of kiezerspas intrekken tot het moment dat uw gemachtigde heeft gestemd.

Maximaal twee volmachten
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Bron: Website gemeente Berg en Dal

Reageer op dit artikel

Laat als eerste een reactie achter.